Certificatul de urbanism

 cf. Legii 50 din 1991 actualizata prin OG 214 din 2008)
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile competente:

  • fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării;
  • stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se emite de autorităţile administratiei publice locale, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată se va adresa autorităţilor cu o documentatie cuprinzand:

  • cerere tip care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării;
  • planuri topografice sau cadastrale la scara 1:500, 1:2000 – vizate de Oficiul de cadastru, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii; (2 exemplare)

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

Certificatul de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni.

Scroll to Top