Avizare

Este foarte importantă alegerea unei echipe de proiectanți cu experiență, care să cunoască legislația în vigoare și care să vă poată întocmi corect documentația în vederea obținerii Autorizației de Construire.

a

Pașii de urmat în vederea punerii în practică și realizării proiectului dvs.

1. În vederea demarării lucrărilor de proiectare, în urma unei prime întâlniri, este recomandabilă punerea la dispoziția proiectantului de copii după planurile cadastrale, pentru o înțelegere mai exactă a încadrării terenului în funcție de vecinătăți.

2. Întocmirea documentației în vederea obținerii Certificatului de Urbanism.

Demararea proiectului este recomandabil a se face după eliberarea Certificatului de Urbanism, pentru a evita riscul unor modificări ulterioare impuse de restricțiile din Certificatul de Urbanism.

3. Întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de Construire.
  • Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;
  • Elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumită Documentație Tehnică – D.T;

4. Depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire la autoritatea administrației publice competente.
  • Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai în urma unei autorizații de construire sau de desființare (acolo unde e cazul) emisă de autoritatea administrației publice locale.

5. Obținerea Autorizației de Construire

6. Asistență specializată pentru urmărirea lucrărilor de execuție

7. Recepționarea lucrării executate în conformitate cu dispozițiile și termenul de execuție specificat în Autorizația de Construire.

Ai nevoie de întocmirea unui proiect?

Suntem disponibili pentru a discuta despre proiectul dvs. Pentru orice sugestii, întrebări, nelămuriri sau cereri de oferte nu ezita să ne contactezi!

Scroll to Top