Proiectare locuinte Proiectare locuinte - proiectarelocuinte.ro
Servicii  |  Despre noi  |  Contact
Acasa Portofoliu Colaboratori Avizare Tarifare
Proiectare

Locuinte individuale in regim izolat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Locuinte individuale in regim cuplat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Locuinte individuale in regim insiruit
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reamenajari
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spatii birouri si de productie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daca ai nevoie de intocmirea unui proiect, nu ezita sa ne contactezi.

Pentru sugestii, intrebari, nelamuriri sau cereri de oferte ne puteti contacta la:

DOCUMENTATIA TEHNICA – D.T.

B. DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE – D.T.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

 • scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
 • descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
 • menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
 • fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
 • descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.

2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism.

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

 • planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situaţie a imobilelor

 • planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
  - parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
  - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
  - modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
  - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
  - plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.
  Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:

 • planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
 • principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
 • toate faţadele.

În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.


C. DOCUMENTATIE TEHNICA DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR – D.T.O.E.

Documentatia tehnica de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E. este necesara în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisă.

Documentatia tehnica a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

 • descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
 • asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
 • asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
 • precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
 • precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în Documentatia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.

II. Piese desenate

Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

« pagina de avizare            « pagina precedenta   
Modalitatea de lucru
Viziteaza sectiunea de avizare pentru a afla care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmati in vederea punerii in practica si realizarii proiectului dvs.
Informatii suplimentare...
Certificat energetic
Certificatul de performanta energetica al unei cladiri este un document tehnic cu caracter informativ, ce atesta performanta energetica...
Informatii suplimentare...